Generator haseł

Generator liczb

Kosta (generator liczby od 1 do 6)

Projekty


Przykłady oraz testy mojego pisania programów, skryptów itp