Generator haseł

Generator liczb

Kosta (generator liczby od 1 do 6)

Twoje numery kostek to 2 i 1


Suma oczek 3